Sınavlara Hazırlık


Akdeniz Hedef Okulları olarak öğrencilerimizi ÖSYM’nin merkezi sınavlarına hazırlamayı bir görev olarak bilip
tüm eğitim politikamızı bu göreve göre şekillendirmekteyiz. Üniversiteye geçişte birinci basamak sınavı olarak bilinen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) her yılın mart ayında yapılmakta olup, hem ön lisans bölümlerini tercih edecek olan öğrencilerimiz için hem de ikinci basamak sınavına girerek lisans bölümlerini tercih edecek öğrencilerimiz için önemli bir başarı odağını oluşturmaktadır.

Her yıl haziran ayında beş farklı oturumla gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
üniversiteye geçişte ikinci basamak sınavı olarak tanımlanmaktadır. Lisans bölümlerinde tercih yapmak isteyen
öğrencilerimizi disiplin içerikli bir programla sınava hazırlamaktayız.

Üniversite sınavının dışında Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimizi hazırladığımız
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM’nin resmi yazıyla açıkladığı tarihlerde gerçekleşecek olup, lise hayatının akabinde çalışma hayatına başlamak isteyen öğrencilerimiz için bir alternatif oluşturmaktadır.

ÖSYM’nin lise öğrencilerine dönük düzenlediği merkezi sınavlarda başarıyı öğrencilerimize bir hedef olarak koyup, disiplinli eğitim politikamızla her öğrencimizi geleceğe hazırlamayı kendimize bir görev olarak görmekteyiz.